Wil jij exact weten hoe je projecten er voor staan?

Grip op projecten maakt overzichten en gereedschappen op maat.

Waar Grip op projecten 

overzichten en gereedschappen voor kan maken:

Financiële project rapportage

Kosten en financiën.

Of je nu gebruik maakt van Excel of een ERP, grip op de kosten en financiën is essentieel. Grip op projecten kan je o.a. helpen door het maken van: kostendecomposities (CBS), budgetten, liquiditeitsplanningen, omzetplanningen, resultaatplanningen, kostenbeheersingsplannen en project business cases.

Dashboard projectbeheersing

Management rapportage.

In één oogopslag kunnen zien hoe je projecten er voor staan. Grip op projecten kan een dashboard maken waarin je overzicht hebt van alle kritische project prestatie indicatoren. Met een maatwerk sjabloon voor een management rapportage ontvang jij de informatie die je nodig hebt voor je bedrijf.

Projectplan Grip op projecten

Project (management) plan.

Hoe zorg je er voor dat jouw project een succes wordt? Met behulp van een plan! Grip op projecten kan een maatwerk sjabloon maken voor een project (management) plan. 

Projectorganisatie

Project organisatie.

Een project vereist teamwork. Hoe ga je samenwerken? Grip op projecten kan diverse modellen, plannen en rapporten maken om de samenwerking vast te leggen. Denk hierbij o.a. aan; verantwoordelijkheidsmatrix, projectorganogram, communicatieplan, belanghebbende analyse en diverse project logboeken. 

Inzicht in alle projecten

Kwaliteit en inkoop.

Voldoe jij en je leveranciers aan de verwachtingen van de klant? Maak de verwachtingen van de klant meetbaar. Ook hiervoor kan Grip op projecten diverse gereedschappen maken. Bijvoorbeeld: kwaliteitsplan, verbeterplan, inspectie en test plan en leverancierskwalificatie.

ADHOC werken op projecten

Verandering van ADHOC naar routine.

Het verloop van en project valt niet te voorspellen, er zullen zich altijd onverwachte situaties voordoen. Door routine aan te brengen in de werkzaamheden kun je anticiperen op veranderingen en plannen maken voor de gevolgen van de veranderingen. Gereedschappen helpen bij het creëren van routines. Grip op projecten kan hiervoor diverse gereedschappen maken.
advies grip op projecten

Heb je behoeften aan gereedschappen? 

Vraag dan een offerte aan!

Op basis van de behoefte kan ik een aanbieding maken. Grip op projecten biedt diverse mogelijkheden:
  • Gereedschappen op basis van een omschrijving
  • Gereedschappen op basis van een onderzoek naar behoefte en beschikbare informatie
  • Een (interim) traject binnen je bedrijf